Nujno praznjenje greznice

Nujno praznjenje greznice

Če iz vaše greznice že smrdi ali pa se občasno pojavljajo neprijetne vonjave oziroma jo že dolgo niste očistili, potem je čas za njeno praznjenje! Prav tako pa je praznjenje greznice nujno, če te ne nameravate več uporabljati zaradi preklopa na malo čistilno napravo ali pa če se vam zdi, da vam greznica pušča…

Pokličite komunalno podjetje!

Praznjenje greznice je nujno in zanj mora poskrbeti njen lastnik, ki to storitev naroči pri komunalnem podjetju. Slednje bo v najkrajšem možnem času poskrbelo za praznjenje greznice in njeno čiščenje, poleg tega pa bo komunalno podjetje poskrbelo tudi za odvoz odpadkov oziroma odpadnih voda iz greznice ter za to, da bodo ti odpadki ustrezno odvrženi.

Vsebina iz greznica namreč lahko onesnaži okolje oziroma celo pitno vodo, zato je zelo pomembno, da jih ne ovržemo kar direktno v naravo, ampak jih je pred tem treba prečistiti na ustrezni čistilni napravi, kakršne imajo na voljo komunalna podjetja.

Greznice so namreč namenjene prav temu: zbiranju odplak, ki bi sicer – spuščene kar direktno v okolje ali zemljo – lahko povzročile onesnaženje. Zato ni prav, da odplake iz greznic, izprazni tisti, ki za to ni pooblaščen oziroma da ji po praznjenju celo odvrže v naravo. To je zakonsko tudi prepovedano.

Praznjenje različnih vrst greznic

Med komunalnimi podjetji, ki hitro in učinkovito poskrbijo za čiščenje vseh vrst greznic, je tudi komunala-mezan.si, kjer so specializirani za kakovostno opravljanje vseh komunalnih storitev. Ne glede na to, kakšno greznico imate, oziroma ne glede na to, kaj je razlog za to, da jo želite izprazniti, jih pokličite in znali vam bodo pomagati ter svetovati!

Prav tako vam lahko v podjetju pomagajo razjasniti vse novosti na področju zakonodaje, ki ureja ravnanje z odpadnimi vodami, ki se zbirajo v greznicah, malih čistilnih napravah in kanalizacijskih omrežjih. V zadnjem času se namreč veliko govori o tem, da greznice ne bodo več sprejemljive in da bo treba poskrbeti za malo čistilno napravo.

Če vas zanima več o tem ter o zakonskih rokih za priklop na kanalizacijsko omrežje ali malo čistilno napravo, jih pokličite in pojasnili vam vse o tem – kako je z zakonskimi roki, za koga zakon velja, koliko stane priklop na malo čistilno napravo in kako ga izvesti. Poleg tega pa vam bodo pojasnili tudi, kaj v tem primeru narediti s staro greznico oziroma kako jo ustrezno sanirati.

Similar Posts:

Posted in Dom
Author Image
admin