Kako se pogajati za ugoden nakup nepremičnine

Kako se pogajati za ugoden nakup nepremičnine

Ko najdete stanovanje ali hišo, ki najbolj ustreza vašim kriterijem, se vključite v pogajanja za znižanje kupnine. Poudarek je na tem, da prodajalcu pokažete svoj resen interes s pisno ponudbo, finančno konstrukcijo in opisom namena nakupa. Pred podpisom pogodbe in plačilom are je priporočljivo dogovoriti se za ponovni ogled nepremičnine, na katerega povabite mojstra za oceno stroškov prenove. Njegovo strokovno oko lahko opazi morebitne pomanjkljivosti, kar vam lahko pomaga pri dodatnem znižanju cene, ki jo je določil lastnik.

Preden se odločite za nakup nepremičnine, je ključno temeljito preučiti vse vidike postopka.

Prenova in dodatni stroški

Zavedajte se, da plačilo kupnine predstavlja le del finančnega bremena lastništva. Če je nepremičnina v slabem stanju, boste morali pred vselitvijo izvesti najnujnejšo prenovo. Poleg tega preverite tudi druge stroške, kot so tekoči stroški, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroški vzdrževanja in rezervni sklad.

Nakup novogradnje

Pri nakupu novogradnje bodite pozorni na gradnjo, investitorja ter ponujene garancije. Preverite skladnost s pravili prodaje po ZVKSES-u, prisotnost pravnomočnega gradbenega in uporabnega dovoljenja ter dodatne informacije o investitorju. Raziskujte, ali nepremičnina resnično ustreza standardom gradbenega dovoljenja.

Pred nakupom nepremičnine je ključno preveriti, ali so po izdaji uporabnega dovoljenja izvedena dodatna dela, ki zahtevajo gradbeno dovoljenje ali določeno soglasje. Priporoča se posvet s projektantom in pregled gradbene dokumentacije, še posebej, če objekt nima pridobljenega uporabnega dovoljenja.V primeru stanovanja z atrijem in parkirnim prostorom je nujno preveriti, ali lastnik poseduje potrdilo o namenski rabi in ali na teh zemljiščih obstajajo omejitve, kot na primer predkupna pravica.

Vloga nepremičninskih posrednikov

Pred nakupom nepremičnine, kupci pogosto naletijo na pravne zaplete, kot so neurejeno lastništvo, vpis zastavnih pravic itd. Da bi se izognili morebitnim težavam, je nujno, da kupci sami preverijo zemljiškoknjižno stanje nepremičnine. Pravniki svetujejo, da se tudi v prodajno pogodbo vključi ustrezne izjave prodajalca glede morebitnih pravnih situacij.

Vpis v zemljiško knjigo in pasti nepremičninskega nakupa

Preden se odločite za nakup stanovanja, je ključno preveriti, ali je že vpisana v zemljiško knjigo. Nakup nepremičnine, ki še ni vpisana, lahko privede do zapletov in zamud. Prodajalca je potrebno pozvati, da uredi vpis pred nadaljevanjem pogovorov o nakupu. Ta postopek je lahko dolgotrajen, saj zahteva preverjanje celotne verige kupoprodajnih pogodb do trenutnega lastnika in preučevanje zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine.

Solastništvo in pravne omejitve pri nepremičninskem nakupu

Pri nakupu nepremičnine se lahko pojavijo zapleti, če ima ta več solastnikov. Tudi če je večinski lastnik odločen prodati, morajo vsi solastniki soglašati s prodajo, saj vsi nastopajo kot pogodbena stranka. Po zakonu imajo tudi drugi solastniki predkupno pravico, kar dodatno zaplete postopek nakupa.

Previdnost pri nakupu nepremičnine s hipoteko

V primeru, da je nepremičnina obremenjena s hipoteko, je priporočljivo, da se kupci posvetujejo s strokovnjakom. Kljub temu, da so nakupi obremenjenih nepremičnin že uveljavljena praksa, je priporočljivo izbrati strokovnjaka (nepremičninska družba, odvetnik itd.), ki bo vodil celoten postopek nakupa in preprečil morebitna tveganja. Pomembno je, da tik pred podpisom pogodbe preverite zadnje stanje v zemljiški knjigi.

Vključitev tretje stranke za večjo varnost pri nakupu nepremičnine

Za čim večjo varnost pri nakupu nepremičnine se priporoča vključitev tretje stranke, kot je nepremičninska družba, notar ali odvetnik. Ta tretja stranka naj ima odprt fiduciarni račun, na katerega se nakaže ara ali celotna kupnina. Ko vse pogodbene stranke izpolnijo svoje obveznosti, se kupnina prenakaže prodajalcu na njegov TRR. Tak pristop pomaga zmanjšati tveganja in zagotavlja večjo varnost pri nepremičninskem poslu.

Similar Posts:

Posted in Dom
Author Image
admin