Kaj je sodni tolmač in kako pridobiti ta poklic

V današnjem sodobnem svetu, kjer je veliko informacij, spletnih strani ali programov napisanih v nam tujem jeziku (npr. angleščina), je veliko poklicev povezanih s prevajanjem, tolmačenjem ali kakorkoli drugače povezanih z jezikom in prevodi. Vendar za opravljanje poklica, ki je povezan prevajanjem ali tolmačenjem, je potrebno ogromno znanja, opraviti moraš ogromno tečajev in izpitov (tečaje in izpite po navadi razpisujejo podjetja, ki iščejo kakšnega novega zaposlenega (prevajalske agencije), ali pa celo ministrstvo za pravosodje, v primeru da se želi zaposliti kot sodni tolmač, kjer pa je pot do imenovanja le tega zelo dolga in trnova), kjer pokažeš, da je tvoje znanje jezika res primerno za opravljanje določenega poklica.
Eden izmed najbolj poznanih poklicev povezanih z jezikom pa je prav poklic sodnega tolmača. To je pravzaprav oseba, ki na zahtevo sodišča ali katere druge pravne ustanove, prevaja oziroma tolmači na sodiščih itd. Sodeluje pri primerih, kjer je sodnik, tožilec ali obtoženec, govornik nekega drugega jezika, zato ta pomaga pri sporazumevanju med njimi. V nekaterih primerih tudi prevaja listine, ki so napisane v tujem jeziku. Pri sodnem tolmačenju poznamo tudi prevajanje iz znakovnega v govorni jezik, ali obratno (primer: gluhi). Tolmačenje v grobem delimo na simultano in konsekutivno, sodno tolmačenje pa je ena izmen podvrsti le tega.
Toda kako pravzaprav sploh pridi do naziva sodnega tolmača. Kot sem že omenil, je pot do tja zelo težka in ne enostavna, hkrati pa je potrebno vložiti veliko truda in znanja (osebe, ki to želijo postati, morajo tudi diplomirati v nekem jeziku). Ministrstvo za pravosodje najprej objavi pravilnik, ki predstavlja vsebino in način opravljanja preizkusa, za tiste osebe, ki pač želijo biti imenovane za sodne tolmače. Preizkusi se opravljajo pisno in ustno. Preizkus se oceni z »opravil« ali »ni opravil«. V primeru, da ta preizkus opraviš, se lahko potem zaposliš kot sodni tolmač.
https://www.youtube.com/watch?v=pByC0UQlWaE

Similar Posts:

Author Image
admin