Čebelarska tehtnica je izjemno dobrodošel pripomoček v čebelarstvu

Čebelarska tehtnica je izjemno dobrodošel pripomoček v čebelarstvu

Vsak čebelar mora imeti za kar se da dobro oskrbo čebeljih družin primerno opremo, orodje ter priprave. Kaj vse točno potrebuje in v kakšni izvedbi, pa je seveda zlasti odvisno od usmeritve in ne nazadnje tudi od velikosti čebelarstva. Vsaj nekaj osnovnih čebelarskih pripomočkov mora imeti že od samega pričetka čebelarjenja, ker si z njimi lahko izjemno olajša delo, prav tako se lahko dovolj učinkovito obvaruje pred čebeljimi piki. Eden od ključnih pripomočkov v tej panogi pa je zagotovo tudi čebelarska tehtnica.

Številni čebelarji pa omenjeni pripomoček še vedno dojemajo kot privilegij bolj premožnih čebelarjev. To pomeni, da je pri mnogih naložba v tovrstni pripomoček med zadnjimi. Vzrok za takšno razmišljanje pa se zagotovo skriva v nepoznavanju tehnoloških možnosti sodobnih čebelarskih tehtnic.

Kakšne naloge opravlja tehtnica za čebelarjenje?

Čebelarska tehtnica ne omogoča samo merjenja donosa nektarja med pašo, temveč čebelarju omogoča tudi sprotno pridobivanje informacij o stanju v panjih. Na podlagi podatkov lahko čebelarji pravočasno in seveda dovolj učinkovito ukrepajo ter določajo ustrezen čas za točenje medu.

Čebelarska tehtnica ne omogoča samo merjenja donosa nektarja med pašo.

S pomočjo takšne naprave čebelarji prav tako lahko dovolj dobro načrtujejo in predvidijo številne dejavnosti, na prime selitev na boljšo pašo, hranjenje čebel. Obenem pa analiza podatkov, ki je zbrana med sezono, zagotavlja prihodnje načrtovanje upravljanja s panji.

Kdaj se kontrolna tehtnica postavi na stojišču?

Kontrolna tehtnica se na stojišče postavi v začetku pomladi. V čebelarstvu pa se uporablja različne vrste tehtnic – od tistih najbolj preprostih mehaničnih pa vse do elektronskih, ki imajo možnost kontrole teže panja tudi na daljavo. Nekatere med njimi so tako povezane tudi z osebnimi računalniki in pametim telefonom. Čebelarska tehtnica torej lahko omogoči tudi spremljanje vlage, temperature in še česa na daljavo.

čebelarska tehtnica za pod panj
Vsak čebelar mora imeti za kar se da dobro oskrbo čebeljih družin primerno opremo.

Sicer pa se mora čebelarska tehtnica postaviti pod panj, ki je naseljen z dobro razvito čebeljo družino. Samo na takšen način se namreč lahko pride do realnih rezultatov, koliko je narava v resnici ponudila. Če pa pri slabšem panju dobijo manj, so za to čebelarji krivi sami, ker čebel seveda niso primerno pripravili za pašo. Tehtnica se mora obvezno postaviti v vodoravno lego ter panj postaviti nanjo, in sicer v uravnoteženi položaj. Vrednosti na njej pa je najbolje očitati vsak dan ob istem času, najbolje zvečer. Tedaj je namreč pretežna večina izletnih čebel v panju.

Similar Posts:

Author Image
admin