Enoletni maturitetni tečaj

Enoletni maturitetni tečaj

Pripravljalni program za splošno maturo praviloma traja eno leto in je hitra ter učinkovita, ki poveča možnosti za doseganje najboljših rezultatov na maturi. Pogoj za opravljanje tega tečaja je uspešno končana srednja poklicna šola oziroma uspešno končan tretji letnik gimnazijskega programa. Slednje velja, če je kandidat prenehal z izobraževanjem najmanj za eno leto.

V maturitetni tečaj se prav tako lahko vpišejo tudi tisti kandidati, ki so uspešno zaključili osnovno šolo in hkrati že uspešno opravili preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazijskega programa. Vpis na maturitetni tečaj je lahko omejen, o čemer so vsi zainteresirani kandidati tudi obveščeni. Po uspešno opravljenem tečaju kandidati lahko opravljajo maturo.

Predmetnik maturitetnega tečaja

Vsak maturitetni tečaj vključuje vnaprej pripravljen predmetnik. Iz njega so razvidni obvezni in izbirni predmeti, število ur na teden in število ur na leto za posamezni predmet. Med obvezne predmete se prištevajo slovenski jezik, matematika, angleški jezik. Med izbirne pa so lahko vključeni nekateri drugi predmeti, naa primer zgodovina, sociologija, geografija, biologija. Pogoj za izvedbo izbirnih predmetov je zadostno število prijav kandidatov.

Vpis na maturitetni tečaj

Če se boste odločili za opravljanje maturitetnega tečaja, si boste morali najprej izbrati ponudnika, ki vam to ponuja. Seznam teh si lahko najdete na spletu. V nadaljevanju boste morali na spletni strani izbranega ponudnika ves čas spremljati novosti oziroma aktualnosti o tečaju.

Za maturitetni tečaj boste morali obvezno oddati prijavnico v obliki pdf formata. Prijavnico lahko najdete na spletni strani ponudnika. Prijavo navadno ponudniku pošljete v prvi tretjini meseca septembra. Po končanem prijavnem roku ste obveščeni o številu prijav za vpis. Vpis in sama izbira primernih kandidatov praviloma poteka do zadnjega tedna septembra. Ob vpisu na maturitetni tečaj boste morali s seboj na vpogled prinesti tudi izvirnike spričeval ter ostalo potrebno dokumentacijo.

Podrobnejše koristne informacije, ki so povezane z maturitetnim tečajem, si lahko najdete na spletu. Na njem boste našli tudi kontakte izobraževalnih ustanov, ki vam tečaj lahko omogočijo.

Similar Posts:

Author Image
admin